top of page

พระผงจันทร์ลอย

ปีที่สร้าง:

2518

มีด้วยกัน 2 พิมพ์

พิมพ์แรกด้านหน้ารอบองค์พระจะนูนเป็นหลังเต่า และมีขอบที่ค่อนข้างมน มีการสร้างไม่เกิน 5,000 องค์

พิมพ์สองด้านหน้ารอบองค์พระจะแบบเรียบ และมีขอบที่คมกว่าพิมพ์แรก

จำนวนการสร้าง:

เนื้อผงเกสร: 30,000 องค์

bottom of page