top of page

พระปิดตาปลดหนี้

ปีที่สร้าง:

2521-2523

จำนวนการสร้าง:

หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงใบลาน

ตะกรุดเงินเดี่ยว: 22,040 องค์

หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงเกสร

ตะกรุดเงินคู่: 3,000 องค์

ตะกรุดเงินสามดอก: 10 องค์

ตะกรุดเงินห้าดอก: 3 องค์

หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผงใบลาน

ตะกรุดเงินเดี่ยว: 18,600 องค์

พระปิดตาพิมพ์นี้เป็นหนึ่งในสามพิมพ์ของ รุ่นสามไตรมาส เพราะว่าหลวงปู่ได้มีการปลุกเสกถึงสามพรรษา ตอนแรกหลวงปู่ต้องการปลุกเสกรุ่นนี้ให้ได้ห้าไตรมาส แต่หลวงปู่ท่านได้มรณะภาพในวันที่ 5 มีนาคม 2524 เสียก่อน รุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ทันหลวงปู่

พิมพ์ปลดหนี้หลังยันต์นะเนื้อผงเกสร ในหมู่บรรดาลูกศิษย์ลูกหามีความนิยมเป็นอันดับสอง รองจากพระปิดตา มหาลาภ รุ่นแรก (จัมโบ้ 1) เท่านั้น บางท่านถึงกับกล่าวว่า มีพุทธคุณเทียบเท่าพระสมเด็จของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พระพิมพ์นี้ที่เรียกว่า "ปลดหนี้" เพราะว่าเวลาหลวงปู่โต๊ะหยิบพระพิมพ์นี้ให้ใคร ท่านจะกล่าวให้พรว่า "ขอให้หมดหนี้หมดสินนะ" แล้วเหมือนคำประกาศิตจากหลวงปู่ หลายท่านที่นำไปบูชา แล้วขยันทำมาหากิน สามารถปลดหนี้ปลดสินได้จริงๆ

พิมพ์นี้ในหลังยันต์นะมหาเศรษฐีเนื้อผงเกสร มีทั้งแช่น้ำมนต์และไม่แช่น้ำมนต์ องค์ที่แช่น้ำมนต์จะมีคราบน้ำมนต์เกาะอยู่ทั่วองค์พระ ในสมัยก่อนนั้น แช่น้ำมนต์มีความนิยมมากกว่าไม่แช่น้ำมนต์ แต่ในสมัยนี้ไม่แช่น้ำมนต์จะมีความนิยมมากกว่าแช่น้ำมนต์ เพราะนิยมความสวยงามและชัดเจนของตัวองค์พระ ซึ่งจะไม่มีคราบน้ำมนต์มาปกคลุม

หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงเกสร ตะกรุดเงินคู่

หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงเกสร ตะกรุดเงินคู่
หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงเกสร ตะกรุดเงินคู่
หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงเกสร ตะกรุดเงินคู่
หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงเกสร ตะกรุดเงินคู่

หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว

หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว
หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว
หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว
หลังยันต์นะมหาเศรษฐี เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว

หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว

หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว
หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว
หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว
หลังยันต์ตรีนิสิงเห เนื้อผงใบลาน ตะกรุดเงินเดี่ยว
bottom of page