top of page

พระนาคปรก

ปีที่สร้าง:

2523

จำนวนการสร้าง:

เนื้อนวโลหะ: 300 เหรียญ

เมื่อครั้งที่ท่านพระครูวิโรจน์ กิตติคุณจัดสร้าง พระบูชาขนาด 9 นิ้ว หล่อจำลองมาจากพระประธานในพระอุโบสถ ท่านพระครูยังได้จ้ดสร้างเหรียญ หล่อหยดน้ำ พิมพ์พระประธาน เนื้อนวโลหะ และพระนาคปรก แบบหล่อลอยองค์ เนื้อนวโลหะ เป็นจำนวนอย่างละ 300 องค์ แล้วมีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ในคราวเดียวกันเมื่อปี 2523

พระนาคปรกมีสองพิมพ์ พิมพ์ฐานสูงและฐานเตื้ย เนื่องจากฐานองค์พระบางองค์ไม่เรียบร้อย ซื่งเมื่อตอกโค๊ต "นะ" แล้วจะดูไม่ชัด เลยต้องทำการฝนให้ฐานนั้นเรียบเสียก่อน แล้วตอกโค๊ต "นะ"ที่ใต้ฐานองค์พระ 

เนื้อนวโลหะ พิมพ์ฐานเตี้ย

nakpok-nv-1-f
nakpok-nv-1-b
nakpok-nv-1-r
nakpok-nv-1-l
nakpok-nv-1-c
bottom of page