top of page

พระสมเด็จ เนี้อตะกั่ว รุ่นสาม

ปีที่สร้าง:

2516

จำนวนการสร้าง:

เนื้อตะกั่ว: 1,000 องค์

เนื่องจากมีผู้ต้องการสมเด็จเนื้อตะกั่วเป็นจำนวนมาก หลายท่านยังไม่ได้รับพระเลย อาจารย์ธีรธรรม บัวเจริญ จึงได้ทำการสร้าง สมเด็จ เนื้อตะกั่ว รุ่นสามขึ้นมา แต่ไม่ต้องการสร้างให้เหมือนรุ่นหนึ่งและรุ่นสอง อาจารย์กิจจา วาจาสัจ ได้แนะนำให้ทำเป็นลายงาสานแบบพัดยศพระสายวิปัสสนากัมมัฎฐาน ซึ่งลายงาสานของพัดยศเป็นงาช้างจริงๆ ที่นำมาเหลาเป็นตอกแล้วสานเข้าเป็นพัดยศ

พัดยศลายงาสานนี้มีทั้งหมด 4 เล่ม พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทาน ต้องมีสมณศักดิ์ที่ชั้นราชาคณะสายวิปัสสนากัมมัฎฐานเท่านั้น เป็นทางสายธรรมยุติ 2 เล่ม ทางสายมหานิกาย 2 เล่ม

พระสมเด็จ เนื้อตะกั่ว รุ่นสาม จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "พระสมเด็จ เนื้อตะกั่ว ลายงาสานพัดยศสายวิปัสสนากัมมัฎฐาน" ไม่ใช่ลายเสื่อสาน"

พัดยศลายงาสานของหลวงปู่นี้ ได้มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเก็บรักษาไปแล้ว

 

รุ่นสาม มีการแบ่งจัดสร้าง สามครั้ง

ครั้งที่ 1:

นำถวายหลวงปู่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เป็นจำนวน 375 องค์

ครั้งที่ 2:

นำถวายหลวงปู่ เมื่อปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2516 เป็นจำนวน 300 องค์

ครั้งที่ 3:

นำถวายหลวงปู่ เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2517 เป็นจำนวน 325 องค์

bottom of page