top of page

ล๊อกเก็ตรุ่นหนังสือจีน (โต๊ะกัง)

ปีที่สร้าง:

2519

จำนวนการสร้าง:

พิมพ์ไข่ใหญ่: 115 องค์

พิมพ์ไข่เล็ก: 115 องค์

รุ่นหนังสือจีน (โต๊ะกัง) จัดสร้างขึ้นปี 2519

จัดสร้างด้วยกัน สองพิมพ์

   1. รูปทรงไข่ใหญ่

   2. รูปทรงไข่เล็ก

ด้านหลังได้มีการบรรจุเส้นเกศาและจีวรของหลวงปู่ แล้วปิดด้วยแผ่นเงิน ตอกโค๊ตเป็นอักษรจีนคำว่า "โต๊ะ" ซี่งเป็นที่มาของอีกชื่อที่เรียกว่า "โต๊ะกัง"

มีด้วยกันสองสี

   1. สีขาวดำ

   2. สีซีเปีย (น้ำตาลแดงอ่อนๆ)

พิมพ์ไข่ใหญ่ สีขาวดำ

lockettk-le-1-f
lockettk-le-1-b
bottom of page