top of page

พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์

ปีที่สร้าง:

ประมาณ 2468 - 2490

จำนวนการสร้าง:

ประมาณ 100 องค์

มีลักษณะเป็นสีเหลี่ยม หรือที่เรียกันว่า "สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก" มีองค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานสามชั้น อยู่ในซุ้มครอบแก้ว และมีก้านไม้และใบโพธิ์อยู่รอบพระเศียร

 

ความหมายของพระสมเด็จที่มีปรกโพธิ์ คือเหมือนอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร ที่มีความร่มเย็นเป็นสุข

สมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์มีอยู่ด้วยกัน สองพิมพ์ พิมพ์โพธิ์ 8 ขีด และพิมพ์โพธิ์ 6 ขีด ขีดที่ว่านี้เป็น จำนวนก้านไม้ของต้นโพธิ์ แต่ละก้านจะมีใบโพธิ์อยู่สองสามใบ

 

 

 

 

bottom of page