top of page

พระสมเด็จ 7 ชั้น พิมพ์หูบายศรี

ปีที่สร้าง:

ประมาณ 2468 - 2490

จำนวนการสร้าง:

ไม่แน่ชัด

มีลักษณะเป็นสีเหลี่ยม หรือที่เรียกันว่า "สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก" มีองค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานเจ็ดชั้น อยู่ในซุ้มครอบแก้ว

 

 

bottom of page