top of page

เหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์

ปีที่สร้าง:

2516

จำนวนการสร้าง:

พิมพ์ใหญ่

เนื้อทองคำ: 49 เหรียญ

เนื้อเงิน: 500 เหรียญ

เนื้อนวโลหะ: 1,000 เหรียญ

เนื้อทองแดง: 5,000 เหรียญ

พิมพ์เล็ก

เนื้อทองคำ: 50 เหรียญ

เนื้อเงิน: 500 เหรียญ

เนื้อนวโลหะ: 1,000 เหรียญ

เนื้อทองแดง: 5,000 เหรียญ

ในปี พ.ศ.2516 หลวงปู่โต๊ะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ "พระสังวรวิมลเถระ" ทางวัดจึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page