top of page

เหรียญรุ่นสอง

ปีที่สร้าง:

2511

จำนวนการสร้าง:

เนื้อนวโลหะ (ลองพิมพ์): 3 เหรียญ

เนื้อทองแดง: 2,511 เหรียญ

เหรียญทองแดง จำนวน 300 เหรียญ เป็นเหรียญทองแดงรมดำ เป็นเหรียญที่ปั๊มในระยะแรกๆ จมูกจะมีความโด่งคมชัดมาก

เป็นเหรียญปั้มขอบตัด

 

 

 

 

 

bottom of page