top of page

เหรียญรุ่นสาม

ปีที่สร้าง:

2510

จำนวนการสร้าง:

พิมพ์ใหญ่ (จิ๊กโก๋)

เนื้อทองแดง: 2,512 เหรียญ

พิมพ์กลาง

เนื้อทองแดง: ไม่แน่ชัด

พิมพ์เล็ก

เนื้อทองแดง: ไม่แน่ชัด

พิมพ์ใหญ่ (กลมใหญ่, จิ๊กโก๋) หลวงปู่โต๊ะได้ลงเหล็กจารทุกเหรียญด้วยตัวท่านเอง ใช้ระยะเวลาในการจารประมาณ 3 เดือน เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ด้านหลังเป็นยันต์สุกิติมา ไม่มีหูเหรียญ

พิมพ์ใหญ่มีการจัดสร้างเสริมเมื่อปี 2516 อีกจำนวน 2,000 เหรียญ แต่ไม่มีการลงเหล็กจาร

 

พิมพ์กลาง (กลมกลาง) ไม่มีการจาร ด้านหลังเป็นยันต์สุกิติมา เหมือนพิมพ์ใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีหูเหรียญ

พิมพ์เล็ก (กลมเล็ก) ไม่มีการจาร ด้านหลังเป็นยันต์นะมหาเศรษฐี มีขนาดเล็กที่สุดในรุ่นและมีหูเหรียญ

พิมพ์กลาง (กลมกลาง)

komkang-c-1-f
komkang-c-1-b
komkang-c-1-r
komkang-c-1-l

พิมพ์เล็ก(กลมเล็ก)

komlek-c-1-f
komlek-c-1-b
komlek-c-1-r
komlek-c-1-l
bottom of page