top of page

เหรียญรุ่นแรก เสริม

ปีที่สร้าง:

2516

จำนวนการสร้าง:

เนื้อทองแดง: 5,000 เหรียญ

เป็นการสร้างเสริมเหรียญรุ่นแรก ในปี 2516 เป็นการสร้างเฉพาะเนื้อทองแดงเท่าน้้น 

 

มีการตอกโค๊ตรูปดอกจัน ที่โบว์ทางด้านเข่าขวาของหลวงปู่ (โค๊ตจะเป็นการตอกที่คม ชัด ลึก)

 

 

 

 

 

เนื้อทองแดง

เนื้อทองแดง
เนื้อทองแดง
เนื้อทองแดง
เนื้อทองแดง
bottom of page