top of page

เหรียญหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน

ปีที่สร้าง:

2516

จำนวนการสร้าง:

เนื้อนวโลหะ: น้อยมาก

เนื้อทองแดง: 10,000 เหรียญ

จัดสร้างพร้อมพระสมเด็จหันข้างหลังตราชั่ง ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ลักษณะยืนมองเฉียงไปทางด้านซ้าย เป็นรูปช่วงหน้าและอกส่วนบนเท่านั้น จึงเป็นที่มาของคำว่า "หันข้าง"

ด้านขวาของหลวงปู่ มียันต์นะมหาเศรษฐี ส่วนด้านซ้ายของหลวงปู่ มีสัญลักษณ์อุณาโลม ใต้รูปหลวงปู่เป็นตัวหนังสือว่า "พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ)" ซื่งเป็นสมณศักดิ์ของหลวงปู่ ที่เพิ่งได้รับเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เมื่อปี พ.ศ. 2516 

ใต้รูปหลวงปู่จะมีโค๊ตคำว่า "โต๊ะ" ตอกกำกับไว้ทุกเหรียญ

ด้านหลังของเหรียญ เป็นรูปตราชั้งหัวช้าง มีตัวหนังสือเขียนว่า "อนุสรณ์สร้างโรงเรียน" ทั้งหมดมีความหมายดังนี้

ตราชั่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีตุลย์ แสดงถึงพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ที่ท่านเกิดเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456

"อนุสรณ์สร้างโรงเรียน" เป็นที่ระลึกเพื่อการสมทบทุนสร้างโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ที่ตำบลดงแดนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เนื้อทองแดง

hankuang-cp-1-f
hankuang-cp-1-b
hankuang-cp-1-l
hankuang-cp-1-r
bottom of page