top of page

เหรียญหยดน้ำยอดขุนพล

ปีที่สร้าง:

2521

จำนวนการสร้าง:

เนื้อทองคำ: ไม่ทราบจำนวน

เนื้อเงิน: ไม่ทราบจำนวน

เนื้อนวโลหะ: ไม่ทราบจำนวน

เนื้อทองแดง: ไม่ทราบจำนวน

มีเนื้อทอง เงิน นวโลหะ และทองแดง ไม่ทราบจำนวนสร้างที่แน่ชัด

 

ด้านหน้าเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณนั่งขัดสมาธิ ด้านหลังตอดโค๊ตลักษณะคล้ายตัวอุ

 

เนื้อทองแดง

yodkunpol-cp-1-f
yodkunpol-cp-1-b
yodkunpol-cp-1-l
yodkunpol-cp-1-r
bottom of page