top of page

เหรียญหล่อ หยดน้ำ พิมพ์พระประธาน

ปีที่สร้าง:

2523

จำนวนการสร้าง:

เนื้อนวโลหะ: 300 เหรียญ

เมื่อครั้งที่ท่านพระครูวิโรจน์ กิตติคุณจัดสร้าง พระบูชาขนาด 9 นิ้ว หล่อจำลองมาจากพระประธานในพระอุโบสถ ท่านพระครูยังได้จ้ดสร้างเหรียญหล่อ หยดน้ำ พิมพ์พระประธาน เนื้อนวโลหะ และพระนาคปรก แบบหล่อลอยองค์ เนื้อนวโลหะ เป็นจำนวนอย่างละ 300 องค์ แล้วมีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ในคราวเดียวกันเมื่อปี 2523

เหรียญหล่อ หยดน้ำ พิมพ์พระประธาน เนื้อนวโลหะนี้ มีทั้งตอกโค๊ต "นะ" และไม่ตอกโค๊ตด้านหลังองค์พระ 

เนื้อนวโลหะ

prapatanlor-nv-1-f
prapatanlor-nv-1-b
prapatanlor-nv-1-r
prapatanlor-nv-1-l
bottom of page