top of page

ตะกรุด ปี 2510

ปีที่สร้าง:

2510 - 2522

จำนวนการสร้าง:

เนื้อทองคำ: ไม่แน่ชัด

เนื้อเงิน: ไม่แน่ชัด

เนื้อทองแดง: ไม่แน่ชัด

เนื้อตะกั่ว: ไม่แน่ชัด

ทั้งสี่เนื้อมีความยาวหลายขนาด มีตั้งแต่ประมาณ 1/2 นิ้ว ไปจนถึงประมาณ 3 นิ้ว ส่วนมากจะยาวประมาณ 1 1/2 นิ้ว

เนื้อทองคำ มีทั้งทีตอกโค๊ดแบบเดียวกับ เนื้อเงิน และ ไม่ตอกโค๊ต

เนื้อเงิน (เงินแปะตั๊ง) ตอกโค๊ต ตัว "ต" ในดอกจัน และ ตัว "ปพ" ในดอกจัน

เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต ตัว "ต" ในดอกจัน มีขนาดใหญ่กว่า บนเนื้อเงิน 

เนื้อทองแดง ตอกโค๊ต ตัว "ต" ในดอกจัน มีขนาดใหญ่กว่า บนเนื้อเงิน มีทั้งหนี่งโค๊ต, สองโค๊ต, และสามโค๊ต

ตัว "ต" หมายถึง หลวงปู่โต๊ะ

ตัว "ปพ" หมายถึง วัดประดู่ฉิมพลี

ที่เรียกว่า ตะกรุด ปี 2510 เป็นการเรียกตามปีที่จัดสร้างครั้งแรก ตามคำบอกเล่าของลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด ตะกรุดได้มีการสร้างไปจนถึง ปี พ.ศ. 2522

เนื้อเงิน

เนื้อเงิน
เนื้อเงิน
เนื้อเงิน
เนื้อเงิน

เนื้อตะกั่ว

เนื้อตะกั่ว
เนื้อตะกั่ว
เนื้อตะกั่ว
bottom of page