top of page

พระกริ่ง รุ่นแรก

ปีที่สร้าง:

2515

จำนวนการสร้าง:

500 องค์

เป็นพระกริ่งทีมีลักษณะแบบเดียวกับ พระกริ่งหลัง "ปิ" ของทางวัดสุทัศน์ เป็นพระเครื่องในชุดที่ คุณเอนก ลีระพงษ์ ได้จัดสร้างขึ้น

ตอนเปิดให้จอง คณะกรรมการได้เปิดให้จองเป็นการปากเปล่า บางคนจองเป็นจำนวนหลายๆองค์ เมื่อถึงเวลารับพระ องค์พระไม่ได้มีลักษณะที่คมชัดสวยงาม มีผู้รับไปบูชาแค่ 300 องค์ ซึ่งได้มีการตอก โค๊ตตัว "ต" ล้อมรอบด้วยดอกจัน 16 แฉกไว้ ที่เหลืออีก 200 องค์ไม่ได้มีการตอกโค๊ตไว้

ผู้ที่นำพระกริ่ง รุ่นแรกไปบูชา ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมาย จนเป็นที่กล่าวขาน ลูกศิษย์บางท่านได้ยินหลวงปู่โต๊ะได้บอกว่า พระกริ่งรุ่นนี้ ใช้ทำน้ำมนต์ดี ทำให้มีญาติโยมมาขอบูชาองค์ที่เหลือไปจนหมดวัด พระกริ่ง 200 องค์นี้ได้ตอกโค๊ตตัว "ต" ล้อมรอบด้วยดอกจัน 9 แฉก เพราะว่า โค๊ตดอกจัน 16 แฉก ได้ชำรุดไปแล้ว

bottom of page