top of page

พระกริ่ง รุ่นตรีโลกเชษฐ์

ปีที่สร้าง:

2521

จำนวนการสร้าง:

เนื้อทองคำ: 99 องค์

เนื้อโลหะผสม: 318 องค์

รุ่นนี้ คุณวิชัย อุทัยสุทธิจิต (ลิ้ม กรุงไทย) ได้ขออนุญาตหลวงปู่สร้าง โดยได้พระกริ่งโบราณ หนองแส เป็นต้นแบบ อาจารย์มาลี เป็นผู้สร้างแบบ

ทำพิธีหล่อที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เมื่อปี พ.ศ. 2521ปลุกเสกด้วยกัน 3 วาระ

ครั้งที่ 1 เป็นพิธีใหญ่ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม หลวงปู่โต๊ะได้ไปร่วยปลุกเสกด้วย

ครั้งที่ 2 เป็นพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 3 หลวงปู่โต๊ะอารธนาปลุกเสกเดียว เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ในพิธีเดียวกัน คุณประชา ศรีวิญญูนนท์ (เป๋งย้ง) ได้ขอสร้างเป็นเนื้อทองคำด้วย เป็นจำนวน 99 องค์ โดยใช้ชนวนพระกริ่งรุ่นเป๋งย้งที่เหลืออยู่กับเพิ่มทองคำอีก 5 บาท

bottom of page